> admin Ocak 8 2024

Socket Proxy ve Remote proxy koruması

Dost Sitelerimiz : Turk Sohbet Mynet Sohbet Ankara Sohbet MaviForum MaviFm MaviFm
Socket Proxy ve Remote proxy koruması

alias _proxybot return ProxyServ
alias _oper return Bot opersifre
alias _pass return nicksifre
alias _supass return supassifre
alias _username return Proxy Sys v1.0.2
alias _sunucu return irc.sunucuadi.com
alias _sunucuip return 1.2.3.4
alias _port return 6667
alias _bots return #bot
alias _kontrol return #services
alias _xline return #Xline


alias _saatkontrol {
 if $regex($token($time,1-2,58),/^00:00$/Si) && !$hget(Saat,Kontrol) {
  _cezaoper
  .hinc -msu180 Saat Kontrol
 }
 else {
  $iif(!$sock(proxybot),sockopen proxybot $_sunucu $_port)
 }
}

alias swproxybot $iif($sock(proxybot).status == active,sockwrite -nt proxybot $1-)

on *:sockclose:proxybot:$+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port
on *:sockopen:proxybot:{
 if ($sockerr) { sockclose proxybot | $+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port | returnex }
 swproxybot NICK $+($_proxybot,$r(10,9999)) 
 swproxybot USER $_ident "" " $+ $iif($host,$host,$ip) $_username
 sockmark $sockname $_proxybot
}
on *:sockread:proxybot:{
 if ($sockerr) { sockclose proxybot | $+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port | returnex }
 var %;proxybot | sockread %;proxybot | tokenize 32 %;proxybot
 if ($1 = ping) swproxybot pong $remove($2,:) 
 elseif $regex($2,/(001|433)/) { swproxybot oper $_oper | swproxybot ns ghost $_proxybot $_pass | swproxybot ns release $_proxybot $_pass | swproxybot join #0,0 | $+(.timer,$rand(100,999)) 1 3 swproxybot nick $_proxybot }
 elseif $1 == error && $2 == :closing { sockclose proxybot | $+(.timer,proxybot) 1 2 sockopen proxybot $_sunucuip $_port } 
 elseif $regex($2,/(473|475|471|474)/) { swproxybot sajoin $_proxybot $4 }
 elseif $regex($2,/(481|411)/) { swproxybot oper $_oper | swproxybot nick $_proxybot | swproxybot nickserv identify $_pass }
 elseif ($2 == NICK) { 
  if $_nick($1) == $_proxybot { swproxybot ns ghost $_proxybot $_pass | swproxybot ns release $_proxybot $_pass | $+(.timer,$rand(100,999)) 1 3 swproxybot nick $_proxybot }
  elseif $right($3,-1) == $_proxybot {
   swproxybot nickserv identify $_pass   
   swproxybot oper $_oper
   $iif($_supass,swproxybot os su $_supass)
   swproxybot join 0,0
   swproxybot mode $right($3,-1) +qHp-h
   swproxybot chghost $right($3,-1) $_host
   $+(.timer,_proxybotgir) 1 5 swproxybot sajoin $right($3,-1) $+($_kontrol,$chr(44),$_bots,$chr(44),$_log,$chr(44),$_xline)
  }
 }
 elseif $regex($2,/366/) && !$istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$4,32) { swproxybot part $4 } 
 elseif $regex($2,/^PART$/i) {
  if $regex($_nick($1),/^ $+ $_proxybot $+ $/Si) && $istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$3,32) { swproxybot sajoin $_nick($1) $3 }
 }
 elseif $regex($2,/^KICK$/i) {
  if $regex($4,/^ $+ $_proxybot $+ $/Si) && $istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$3,32) { swproxybot sajoin $4 $3 }
 }
 elseif $regex($2,/^JOIN$/i) {
  if $regex($_nick($1),/ $+ $+(^,$_proxybot,$) $+ /Si) {
   if $istok($_kontrol $_bots $_log $_xline,$right($3,-1),32) {
    swproxybot mode $right($3,-1) -qao+h $str($+($_nick($1),$chr(32)),5)
    swproxybot mode $_nick($1) +qHp-h
    swproxybot chghost $_nick($1) $_host
   }
  }
 }
 elseif $regex($2,/^MODE$/Si) && $regex($3,/^#/) {
  if $regex($4,^\+(\S+)?(b)(\S+)?) && $5 {
   swproxybot mode $3 -b *!*@*
   if $regex($5-,/ $+ $_proxybot $+ /i) { swproxybot mode $3 -b $_proxybot }
  }
  elseif $regex($4,^\-(\S+)?(h)(\S+)?) || $regex($4,^\+(\S+)?(a|q|o)(\S+)?) && $regex($5-,/ $+ $_proxybot $+ /i) { swproxybot mode $3 -qao+h $str($+($_proxybot,$chr(32)),5) }
 }
 elseif $regex($2,/^NOTICE$/Si) && $regex($4-,/Client connecting on port/Si) {
  var %:nick $token($token($4-,1,40),-1,32), %:ident $token($token($4-,1,64),2,40), %:ip $token($token($4-,2,64),1,41), %:port $token($token($4-,1,58),-1,32)
  if $istok($_sunucuip %:myip,%:ip,32) { return }
  if $hget(MuafPort,%:port) || $hget(MuafNick,%:nick) || $hget(MuafIP,%:ip) { return }
  swproxybot who +I %:nick
  swproxybot notice %:nick :Güvenlik (SOCKS, HTTP, TOR, PROXY) taramasından geçiyorsunuz.
  swproxybot notice %:nick :Bu sistem kötü niyetli baglantilari yasaklamak amaci ile gelistirilmis bir Koruma sistemi'dir.
 }
 elseif $regex($2,/352/) {
  var %:wnick $8, %:wip $6
  if $istok($_sunucuip %:myip,%:wip,32) { return }
  if $hget(MuafNick,%:wnick) || $hget(MuafIP,%:wip) { return }
  if (%:proxy == on) {
   if $hget(Proxy,%:wip) || $hget(Proxy1,%:wip) { 
    swproxybot gline $+(*@,%:wip) +5h Proxy Yasak.. [HASH] 
    swproxybot privmsg $_xline :(4PROXY GİRİŞ) %:wip numarali IP proxy'dir. -HASH- (Nick: %:wnick $+ ) 
    return 
   }
  }
  var %:rnd $r(1000,99999) 
  sockopen $+(proxybotkor,%:rnd,%:wnick) goktugservis.net 80 
  sockmark $+(proxybotkor,%:rnd,%:wnick) $+(%:wip,¿,%:wnick)
 }
}

on *:sockopen:proxybotkor*:{ 
 var %:pkoruma sockwrite -nt $sockname
 %:pkoruma GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1 
 %:pkoruma Host: $sock($sockname).addr
 %:pkoruma Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 %:pkoruma Accept-Language: tr-TR
 %:pkoruma User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 %:pkoruma Connection: Keep-A****
 %:pkoruma $crlf
}
on *:sockread:proxybotkor*:{ 
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:pkr | sockread -f %:pkr | tokenize 32 %:pkr
 if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\'dir/i) {
  if (%:proxy == on) { 
   swproxybot gline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak.. $+([,$token($1-,2,45),])
   swproxybot privmsg $_xline (4PROXY GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numarali IP proxy'dir. $+(-,$token($1-,2,45),-) (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ ) 
   sockclose $sockname
   return
  }
 }
 if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy de[qgğĞ][ıiİ]ld[ıiİ]r/i) {
  var %:t_ip $token($sock($sockname).mark,1,191), %:t_nick $token($sock($sockname).mark,2,191)
  $+(.timer,%:t_nick,¿join) 1 3 _dagit %:t_nick %:t_ip
  swproxybot privmsg $_xline (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numarali IP proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ ) 
  sockclose $sockname
  return
 }
}

Remote Kodu
menu * {
 Proxy Koruması
 .Aç:/.enable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması açıldı..
 .Kapat:/.disable #ProxyKoruma | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
 .-
 .Log Kanalı:.set %proxylogkanali $$?="Örnek #kanal1,#kanal2" 
}

#ProxyKoruma off
on *:snotice:*Client connecting*:{
 ; alt satır kopyalanarak muaf port eklenebilir
 if $remove($8,1,33,:) == 7000 { halt }
 .who +I $token($token($4-,2,58),1,32)
}

raw 352:*:{
 var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
 sockopen $+(proxy,%:r) goktugservis.net 80 
 sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6)
}

on *:sockopen:proxy*:{ 
 sockwrite -nt $sockname GET $+(/dnsbl/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191)) HTTP/1.1 
 sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
 sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
 sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
 sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
 sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-A****
 sockwrite -nt $sockname $crlf
}

on *:sockread:proxy*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
 var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
 ;msg %proxylogkanali -a %:proxy
 if $regex($1-,/sonuc red/i) {
  gzline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak!
  /msg %proxylogkanali (4GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy'dir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
 if $regex($1-,/sonuc green/i) {
  /msg %proxylogkanali (3GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP Proxy degildir. (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
 if $regex($1-,/sonuc orange/i) {
  /msg %proxylogkanali (7GİRİŞ) $token($sock($sockname).mark,1,191) numaralı IP sorgulanamadı! (Nick: $token($sock($sockname).mark,2,191) $+ )
  sockclose $sockname
  return
 }
}
#ProxyKoruma end

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dost Sitelerimiz : Turk Sohbet Mynet Sohbet Ankara Sohbet MaviForum MaviFm MaviFm